Problemer med jobrekruttering på Bornholm

Bornholms borgmester, Winni Grosbøll, frygter at virksomhederne forsvinder, hvis ikke snart der findes en løsning på den manglende rekruttering.

Bornholm er nemlig et af de steder i landet, hvor virksomhederne har de største problemer med at ansatte de rigtige folk.

Erhverslivet på Bornholm har store problemer, og dette viser en undersøgelse fra erhversorganisationen DI. Borgemesteren frygter allerede nu en firmaflugt fra øen. Hun kan se at flere og flere brancher har begyndende mangel på arbejdskraft, og hvis der ikke kan skaffes kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, så mener hun at virksomhederne forsvinder.

Manglen på arbejdskraft er en gentagende bekymring hos virksomheder i udkantsområderne, og ifølge DI’s undersøgelse, så er det Bornholm som har det største problemer. Undersøgelsen viser også, at halvdelen af virksomhederne, som har søgt ny arbejdskraft det seneste år, har søgt forgæves.

Nok ledige, ikke nok kompetencer

Formand for DI Bornholm, Kenn Ivan Kjellberg, siger det er et stort problem for deres medlemmer. Der er nok ledige at tage af, da ledigheden er over landsgennemsnittet, men der er bare ikke nogle med de rigtige kompetencer, som virksomhederne søger.

Kenn Ivan Kjellberg fra DI siger, at det ikke er ufaglært arbejdskraft der mangler, men den faglærte. Det er især smede og ingeniører som faggrupper, som der mangles mest på Bornholm.

Borgmesteren Winni Grosbøll mener, at det er et meget isoleret arbejdsmarked på øen, og at det er altafgørende for samfundet, at uddanne alle de unge og ledige.

Isals vil følge udviklingen og se hvordan den forløbet over de næste måneder og år. For der er ingen tvivl om der er en fortsat tendens til, at flere og flere søger mod storbyerne, når der skal findes bolig og job. Det er en udvikling, der kan være rigtig svær at ændre på.