Messeweb – Personalepolitik 2006 vs. 2015

Messeweb.dk var en hjemmeside, der fremviste den personalepolitiske undersøgelse i 2006. Selve messen var et arrangement bestående af alt fra foredrag, til workshops og en masse dialog mellem de mange interessenter.

En af de væsentlige elementer ved Messeweb var, at deltagerne havde mulighed for at mødes med kommuner og danske virksomheder. Muligheden for at få delt synspunkter og holdninger, mod bedre personaleforhold.  

Alle deltagere modtog dengang et messepas som adgangsbillet og et program over diverse aktiviteter til arrangementet.

Personalepolitik anno 2015

Nu er 2006 mange år siden og det er derfor nærliggende at se nærmere på de aktuelle personaleforhold anno 2015. Det er naturligvis tæt på umuligt at sammenligne forholdene, eller tegne et generelt billede. For forholdene og politikken afhænger af hver enkel kommune og virksomhed.

Men Isals.dk har et klart indtryk af der er kommet et øget fokus på at skabe gode arbejdsforhold for medarbejderne og give dem goder, der kan virke motiverende og tilfredsstillende. Enten for at tiltrække eller fastholde nøglemedarbejdere.

Særligt i landets kommuner er der mange steder positive visioner for de offentligt ansatte. Det er bedst illustreret ved Århus Kommunes personaleforhold og de visioner der findes i disse.

Her er nøgleord som udvikling, en god arbejdsplads og trivsel alle nøgleord. Selvom det er klart, at mange interessenter skal fungere sammen for at skabe de ønskede personaleforhold.

Men selvom finanskrisen har betydet mange fyringer i nærmest alle sektorer, er de loyale og bedste medarbejdere bestemt ikke blevet glemt. Mange ledere og chefer har derimod større fokus på en god og udviklende personalepolitik. Vigtigheden af de ansatte bliver tydelig i krisetider og det tror vi mange kommer til at høste frugterne af i 2015 og 2016.

Hvad er dit indtryk? Del gerne dine egne erfaringer og oplevelser med os. 

Læs også: Er du medlem af a-kasse som studerende?